“Wat bedoel je met de onderstroom?” vroeg een lezer onlangs naar aanleiding
van mijn recente artikel.
De onderstroom omvat gevoelens, emoties ( vaak onbewust en onderdrukt ), normen,
waarden en ongeschreven regels binnen een systeem, die bepalend zijn hoe we met elkaar omgaan.
Of het systeem nu een team, organisatie, vriendengroep of familie is.
Een voorbeeld is: Wanneer dingen niet bespreekbaar worden gemaakt, die er wel toe doen,
krijgt iedere betrokkene een niet-pluis gevoel.
Men gaat zich onveilig voelen zonder de vinger er op te kunnen leggen.
De ene houdt zich dan in, de ander gaat grappen maken, vermijdt of gaat juist de confrontatie aan.
Kortom, er is niet echt contact.
Dit kan zowel gebeuren in een liefdesrelatie als in een team; vergelijkbare patronen doen zich voor.
Wanneer je dan gaat 'stapelen', kom je terecht in een onderstroom, vergelijkbaar met een zeestroom
onder het wateroppervlak, waar je geen vat meer op hebt. Dan bepaalt uiteindelijk de sterkte,
de richting en de snelheid van de onderstroom, de uitkomst.

#onderstroom #bovenstroom #systemischkijken #organisatieontwikkeling
#persoonlijkleiderschap #teamcoaching #teamontwikkeling #samenwerken