Begeleiden van veranderingen

In deze tijd is veranderen geen incident meer. Is de ene organisatieverandering nog niet afgerond, wordt er weer een nieuwe aangekondigd.
Echter 70% van de veranderingsprocessen binnen organisaties mislukt. Om het tij te keren worden vaak interventies gezocht in de bovenstroom zoals aanpassing van werkprocessen, invoering van een nieuwe organisatiestructuur en/of ontslag van medewerkers die ‘teveel weerstand tonen’ of ‘niet optimaal functioneren’.

Resultaten
Organisatieveranderingen verlopen gemakkelijker en met een succesvol resultaat als we anders leren waarnemen en daarnaar handelen.
Leren kijken vanuit systemisch perspectief en achterhalen wat het signaal van specifiek gedrag is. En weet hebben dat elke verandering een aantal fases doorloopt met een eigen dynamiek, gedrag en emoties. Geen enkele fase kan worden overgeslagen. Het scheelt behoorlijk wat gemoedsrust, tijd en energie wanneer je weet wat je als verantwoordelijk projectleider/leidinggevende te wachten staat. Dat in tijden van verandering vastgeroeste patronen juist opspelen en worden uitvergroot. Zowel bij jouzelf, als bij medewerkers. En dat elke verandering, hoe positief ook, per definitie verlies inhoudt. Dit weten en hierop anticiperen kan voorkomen dat je als team en organisatie ‘uit de bocht vliegt’. Het verlies blijft, maar de medewerkers voelen zich minder slachtoffer en proberen weer grip op hun werk en leven te krijgen.
Deze andere manier van kijken en handelen resulteert in een geslaagd transformatieproces en een positieve ervaring voor een organisatie in verandering.
Vanuit mijn praktijk adviseer ik leidinggevenden en projectleiders in het managen van de onderstroom bij veranderingen.