De impact van kindconclusies...

februari 2020 In het kader van een teamcoachtraject, begeleid ik samen met een collega, een moedig doch moeizaam gesprek tussen 5 sleutelfiguren binnen het team. Er worden harde noten gekraakt met veel verwijten over en weer. Door humor ontstaat er op enig moment een opening en wordt er voorzichtig toenadering naar elkaar gezocht. Dat biedt hoop voor de toekomst. Na afloop komt de teamleider naar me toe en vraagt of ze een afspraak met me kan maken voor een individuele sessie.

Lees meer

Meer liefde in organisaties...


december 2018 Sinds 2 jaar begeleid ik een intervisiegroep van 9 jonge veelbelovende professionals: 5 vrouwen en 4 mannen van midden 30. Naast een
verantwoordelijke en stressvolle baan, hebben ze kleine kinderen, een druk sociaal leven en zijn ze bezig met verbouwen of verhuizen.
In de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn, is er geen plek voor ‘watjes’. Die zijn namelijk binnen no time afgebrand. Innerlijke stevigheid is noodzakelijk om ‘hun mannetje’, zo je wil, ‘hun vrouwtje’ te staan. Dit houdt in dat we tijdens de intervisiebijeenkomsten stil staan bij: Wie ben ik? Wat wil ik? Welke ‘koplampen’ schijnen nog mee vanuit het verleden? Wat gebeurt er tussen mij en de ander? Sta ik op mijn eigen plek? Waarom neem ik soms te veel en dan te weinig verantwoordelijkheid? etcetera… Kortom vragen die te maken met persoonlijk leiderschap.
Reflecteren op zichzelf en stil staan bij persoonlijke ontwikkeling zat niet bepaald in hun DNA. Het heeft tijd gekost en behoorlijk wat weerstand om naar zichzelf te leren kijken.

Lees meer

De 'verweesde' medewerker als kanariepiet


september 2018  Als ik terug kijk op het afgelopen jaar, valt mij op dat ik in toenemende mate mensen ontmoet, die ik met alle respect, ‘verweesde' medewerkers noem: kundige professionals die hun dienst hebben bewezen en stuk lopen in hun organisatie omdat ze geen plek hebben (aan hen wordt geen plek gegund en/of ze nemen zelf hun plek niet in). Medewerkers die zich niet gezien, niet erkend en zich buitengesloten voelen. Als reactie hierop werken ze zich een slag in de rondte vanuit loyaliteit en verantwoordelijkheid, of ze trekken zich terug, ‘dobberen rond’ en gaan twijfelen aan zichzelf tot dat het niet meer gaat.

Lees meer

10-jarig bestaan


maart 2017 Vandaag precies 10 jaar geleden heb ik tijdens mijn functioneringsgesprek mijn ontslag aangeboden. Ik hoor het me nog zeggen tegen mijn toenmalige leidinggevende. Aansluitend heb ik met forse tred langs de singels in Den Bosch gewandeld om enigszins hiervan te bekomen. Ook al hing deze beslissing al wat langer in de lucht, je uitspreken is toch van een andere orde. Het was tijd voor iets nieuws, zonder precies te weten wat en hoe mijn toekomst er uit zou gaan zien. Wat ik wel wist, was dat ik voor mezelf wilde beginnen en dat ik met mensen in organisaties wilde gaan werken op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. En hoe het vaak gaat in het leven, als je een deur sluit, opent zich een nieuwe deur;

Lees meer

Echt contact is toch de bedoeling ...


september 2016 Onlangs las ik dat slechts 13% van de Nederlandse medewerkers zich betrokken voelt bij hun werkgever. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Wel een erg laag percentage! Maar is volgens mij wel een indicatie. Ik ben toen gaan polsen bij mensen in mijn omgeving. Nou, de frustraties zijn niet van de lucht. Samengevat valt mij op, dat...  

Lees meer

"Mevrouw, kun je me helpen...?"

januari 2016 Zo maar een gesprekje in een winkel, op straat of op een perron kan een dag een gouden randje geven. Gisteren was zo’n dag. Ik zat in de trein van Eindhoven naar Utrecht. Aan de andere kant van het gangpad zat een moeder met 2 kleine kinderen. Ze speelden enthousiast met barbies en hoe vaak hun moeder ook zei “met zachte stemmen”, ze gingen onverstoorbaar op luide toon door...

Lees meer

“OP WEG NAAR JOUW LOT…”


september 2015 Laatst fietste ik op weg van werk naar huis richting de Gele Brug over het Amsterdam- Rijnkanaal in Utrecht. Het was al wat schemerig en zag op het fietspad een zin oplichten in witte regelmatige letters: Op weg naar jouw lot. “Ha, daar is ie weer.” De anonieme straatdichter die regelmatig de Utrechtse fietspaden onveilig maakt met mooie spreuken of gedichten. Gedichten die je een brede glimlach op je gezicht doen toveren of die je stemmen tot nadenken. Nieuwsgierig trap ik stevig door en elke 50 meter verschijnt een regel van het volgende gedicht:   

Lees meer

Inschrijfformulier BLOG LW

Wil je mijn laatste blog ontvangen voor inspiratie over persoonlijke & professionele ontwikkeling?
Schrijf je dan hieronder in: