Over Lian

Sinds 2007 run ik mijn praktijk voor mens- & organisatieontwikkeling.
Mijn drijfveer is het verbinden van hart en zakelijkheid in organisaties. Door mensen en teams op het gebied van persoonlijke & professionele ontwikkeling te inspireren en te faciliteren. Zodat ze het beste uit zichzelf en de ander kunnen halen en daarmee van toegevoegde waarde zijn. Effecten hiervan zijn eigenaarschap, veerkracht, creativiteit en resultaatgerichtheid. Kwaliteiten die nodig zijn bij goed functionerende en vitale organisaties in een steeds veranderende omgeving. Vraagstukken waarmee ik werk, liggen op het terrein van (persoonlijk) leiderschap, verbindend communiceren, samenwerken & verandermanagement. De doelgroepen waar ik me op richt zijn professionals in een adviesrol, leidinggevenden en ondernemers.

Werkwijze
Ik werk vanuit verbinding en betrokkenheid, intuïtief en doelgericht. Door aandacht te hebben voor wat er werkelijk speelt en wat geen plek heeft gekregen, kunnen we tot de kern van de zaak komen. Dit gecombineerd met interventies die mensen raken, resulteert in een versnelling van het proces zodat voorgenomen doelen worden gehaald. Ik volg de beroepscode van coach/counselor van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam en de Ethische Code van Phoenix Opleidingen te Utrecht.

Achtergrond
Na afronding van de studie Beleidswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen heb ik 17 jaar gewerkt op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsmarkt- en personeelsbeleid. In de rol van projectleider, adviseur en teammanager heb ik in de keuken mogen kijken van zorginstellingen, gemeenten en bedrijven. Vervolgens ben ik 7 jaar werkzaam geweest als assessmentadviseur. Gaandeweg heb ik mijn focus verlegd van inhoud naar proces. Van beleidsnota’s, werkprocedures, wet- en regelgeving naar de psychologische aspecten van mensen en organisaties. Deze perspectiefwisseling is ingegeven door mijn ervaring en overtuiging dat werkelijke aandacht voor de mens en het proces bepalend is voor het succesvol functioneren van mensen en organisaties.

Klantenkring
Tot mijn klantenkring behoren zowel particulieren als opdrachtgevers in de overheid, zorg en de zakelijke dienstverlening. Bij voorkeur bouw ik met mijn opdrachtgevers een duurzame werkrelatie op. Weet hebben van ontwikkelingen en actuele vraagstukken, praat gemakkelijker en vormt een goede basis om efficiënt en praktisch te kunnen adviseren.

"Gelukkig leven, goede relaties en succesvol werken, start met thuis zijn bij jezelf.
In contact met je kwaliteiten, behoeften, weerstanden
en je valkuilen.
Zodat je je ware potentie in je leven kunt manifesteren.
En de moed hebben om hierin zichtbaar te zijn.
In verbinding met jezelf,
de ander en je omgeving.
Mensen en organisaties gaan
hiervan stralen.
Volgens mij wordt de wereld
er mooier van."

Lian Winnemuller