COACHING

een plek om te ontmoeten &thuis te komen

Ik ben gespecialiseerd in loopbaan-, stress-/ burnoutcoaching en coaching op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en systeembewust leiderschap. Sinds een aantal jaren houd ik me tevens bezig met hoogsensitiviteit en de invloed van vroegkinderlijk trauma op werk, leven & liefde. De doelgroepen met wie ik (samen-)werk, zijn professionals in een adviesrol, projectleiders, leidinggevenden en ondernemers. Ook particulieren met name jongeren en stellen weten mijn praktijk te vinden. Kortom een ieder is welkom die naar zichzelf wil (leren) kijken en een stap wil zetten op zijn/haar levenspad.

Werkwijze
Tijdens het coachtraject loop ik een stuk met je mee. Jouw doel, tempo en proces zijn leidend. Bij elk vraagstuk kijken we door een systemische bril. Dit betekent dat we naar het geheel kijken waar je onderdeel van uitmaakt, waardoor je inzicht krijgt in jouw situatie en patronen. Bewustwording, inzicht en acceptatie wat er is, vormen de basis om te onderzoeken hoe het anders kan op een manier die bij jou past. Hierbij leggen we de focus op jouw kracht en jouw potentieel, waardoor je veerkracht en vertrouwen ontwikkelt in het nu en naar de toekomst. Naast de gesprekken ( gemiddeld 4 tot 10 ) kan een traject bestaan uit een mix van ( creatieve en praktische ) reflectie-opdrachten, inspirerende video's, een oefensessie met een acteur en/ of deelname aan een workshop. De opdrachten tussendoor helpen je verder in je bewustwording, zodat je je inzichten kan integreren in je dagelijkse praktijk.

Resultaten
Naast het behalen van het geformuleerde coachdoel, ervaren mensen vaak positieve neveneffecten door het coachtraject. Je voelt meer verbinding met jezelf en je omgeving. Je ervaart meer balans, vitaliteit, plezier, rust, veerkracht en regie over je eigen leven. En dat krijg je terug van de mensen om je heen.

De koning en het viooltje

"Een koning wandelde in zijn tuin
en trof daar tot zijn verbazing
allemaal wegkwijnende planten aan.
Toen hij vroeg wat er aan de hand was,
vertelde de eik dat hij doodging
omdat hij niet zo hoog
kon worden als de pijnboom.
De pijnboom zag het niet meer zitten,
omdat hij geen druiven kon dragen
zoals de wijnstok.
En de wijnstok was aan het verkommeren
omdat hij niet zo prachtig kon bloeien als de roos.


Plotseling zag de koning in het gras een viooltje,
dat bloeide en straalde dat het een lieve lust was.
Omdat de koning dit inmiddels niet meer had verwacht,
vroeg hij aan het viooltje hoe het kon zijn
dat hij er zo stralend uitzag,
waarop het viooltje zei:
"Ik ging er vanuit dat u mij heeft geplant
omdat u een viooltje wilde.
Ik kan alleen maar zijn wat ik ben,
een viooltje
en dat probeer ik zo goed mogelijk te doen”.

De Leonardushoeve