TEAMCOACHING

Wanneer teamcoaching?
Teamcoaching wordt vaak ingezet om een nieuw team een vliegende start te bieden, wanneer een team vastloopt in patronen of wanneer een team een stap wilt maken naar zelfsturing. Waar mensen samenwerken ontstaan patronen. Regelmatig beïnvloeden die patronen de interactie en de samenwerking tussen mensen op negatieve wijze. Ondanks goede intenties, goede plannen en gekwalificeerde medewerkers. Vaak zijn het akkevietjes die met een goed gesprek op te lossen zijn. Soms lijken problemen dermate diepgeworteld dat die jarenlang door blijven smeulen als een veenbrand. Op gezette tijden naar onszelf kijken is dan geen overbodige luxe. 

Symptomen
Het is tijd om naar je team te kijken wanneer gemaakte afspraken steeds niet worden nagekomen, er geen energie in je team is, er angst en wantrouwen heerst of wanneer er geen duidelijke koers wordt gevaren. Andere symptomen zijn wanneer de samenwerking beneden de maat is, de leidinggevende onzichtbaar is, en/of medewerkers blijven klagen of een product/dienstverlening niet van de grond komt. Vaak zijn deze symptomen een signaal van iets anders. Inzicht hierin zorgt er voor dat de oorzaak bij de bron kan worden aangepakt.


Aanpak
Voor een goede diagnose starten we een gesprek met de leidinggevende en elk teamlid of een delegatie van teamleden. Het doel is zicht te krijgen op waar het knelt, waar het goed functioneert, waar het beter kan, wat steeds op de voorgrond treedt en wat onderbelicht blijft. Door de systeembewuste benadering ontstaat ruimte en aandacht om te kijken wat er werkelijk speelt. Op basis van de diagnose wordt in samenspraak een plan van aanpak opgesteld. Onderdeel hiervan is een kickoffsessie voor het team, waarin altijd een 'go or no go moment' wordt ingebouwd. Op deze manier wordt het draagvlak in het team gemarkeerd waarin teamleden naar elkaar toe uitspreken samen de verantwoordelijkheid te dragen voor een betere samenwerking.

Resultaten
De teamleden worden zich bewust van hun eigen aandeel en de interactiepatronen binnen het team. Onderbelichte zaken krijgen een plek, waardoor eigenaarschap wordt genomen en het oplossingsvermogen vergroot. Tevens treedt er een verbetering van de samenwerking en communicatie op, waardoor het werkklimaat en de kwaliteit van arbeid een stijgende lijn laten zien. Het team ervaart meer focus, goede resultaten worden behaald en er is sprake van een eenduidige positionering van het team naar buiten.

"WE KUNNEN EEN PROBLEEM
NIET OPLOSSEN MET DE DENKWIJZE DIE HET HEEFT VEROORZAAKT."

Albert Einstein