Trainingen

Elke organisatie staat voor nieuwe uitdagingen en is genoodzaakt te anticiperen op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Van de medewerkers wordt gevraagd efficiënter, ondernemender en klantgerichter te werken. Of zij hierin succesvol zijn, wordt voor het grootste deel bepaald door de interactie tussen medewerkers. Met andere woorden het gedrag, bewust en onbewust, en hoe je elkaar beïnvloedt. Hier inzicht in krijgen, zorgt ervoor dat betrokkenen het kunnen hebben waarover het werkelijk moet gaan.

In samenwerking met collega's heb ik een aantal trainingen ontwikkeld die ik graag had gevolgd in de tijd dat ik werkte als adviseur, beleidsmedewerker, projectleider en teammanager. Deze trainingen zijn gericht op communicatie, samenwerken, groepsdynamica, (persoonlijk) leiderschap en verandermanagement, waarbij persoonlijk leiderschap de basis is. Immers professionele ontwikkeling gaat niet zonder persoonlijke ontwikkeling.
In deze trainingen wordt zowel op gedrags- als op identiteitsniveau gewerkt. Door contact te maken met wie men in essentie is, vindt verandering van binnenuit plaats. In verbinding met zichzelf, geven mensen het beste van zichzelf.

De trainingen onderscheiden zich door kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, zorgvuldigheid en veelzijdigheid. Via open inschrijving en in company zijn de volgende trainingen in het aanbod is opgenomen. Voor aanvullende informatie kun je op onderstaande titels klikken.
Voor actuele data verwijs ik je naar de
agenda.


Systeembewust leiderschap

"Het leven kent bergen en dalen", zei mijn oma vroeger. Een waarheid als een koe. Echter soms kunnen deze hobbels in werk of privé, je danig uit evenwicht brengen. Vragen hierbij zijn: Hoe houd ik mezelf staande en hoe blijf ik aan het stuur? Wat is mijn verlangen en wat staat er in de weg?


Anders kijken met familieopstellingen

Wil je nieuw licht laten schijnen op een bepaalde kwestie die jou bezig houdt? Een familieopstelling biedt je inzicht en nieuwe handreikingen rondom jouw huidige situatie of dat nog speelt vanuit het verleden en invloed heeft op het nu.


Persoonlijk leiderschap voor professionals

Je werkt als adviseur/ stafmedewerker/ projectmanager/ professional vaak in complexe situaties met tegengestelde belangen. In het dienen van deze belangen ken je momenten dat je tegen je eigen grenzen aanloopt.
Het gaat niet om de inhoud, het gaat over het proces ...


De 4 OERwetten van systemisch kijken

De 4 OERwetten zul je snel herkennen vanwege de logica en omdat die gekoppeld zijn aan de primaire menselijke behoeften. Wil je hiermee kennismaken en wil je ervaren wat je er mee kunt in je dagelijkse leven ( werk & privé)?