Trainingen

Elke organisatie staat voor nieuwe uitdagingen en is genoodzaakt te anticiperen op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Van de medewerkers wordt gevraagd efficiënter, ondernemender en klantgerichter te werken. Of zij hierin succesvol zijn, wordt voor het grootste deel bepaald door de interactie tussen medewerkers. Met andere woorden het gedrag, bewust en onbewust, en hoe je elkaar beïnvloedt. Hier inzicht in krijgen, zorgt ervoor dat betrokkenen het kunnen hebben waarover het werkelijk moet gaan.

In samenwerking met collega's heb ik een training ontwikkeld die ik graag had gevolgd in de tijd dat ik werkte als adviseur, beleidsmedewerker, projectleider en teammanager. Deze training is gericht op communicatie, samenwerken, groepsdynamica, (persoonlijk) leiderschap en verandermanagement, waarbij persoonlijk leiderschap de basis is. Immers professionele ontwikkeling gaat niet zonder persoonlijke ontwikkeling.
In deze training wordt zowel op gedrags- als op identiteitsniveau gewerkt. Door contact te maken met wie men in essentie is, vindt verandering van binnenuit plaats. In verbinding met zichzelf, geven mensen het beste van zichzelf.

De training onderscheidt zich door kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, zorgvuldigheid en veelzijdigheid. Via open inschrijving en in company is de training Persoonlijk leiderschap voor professionals in het aanbod opgenomen. Voor aanvullende informatie kun je op de onderstaande titel klikken.
Voor actuele data verwijs ik je naar de
agenda.


Persoonlijk leiderschap voor professionals

Je werkt als adviseur/ stafmedewerker/ projectmanager/ professional vaak in complexe situaties met tegengestelde belangen. In het dienen van deze belangen ken je momenten dat je tegen je eigen grenzen aanloopt.
Het gaat niet om de inhoud, het gaat over het proces ...