Anders kijken met opstellingen

Wil je nieuw licht laten schijnen op een bepaalde kwestie die jou bezig houdt? Loop je al een tijd rond met een vraag waarop je geen antwoord weet? Of weet je wel waar je vraag mee te maken heeft, en kun je geen stap zetten naar de volgende beste versie van jezelf?Een opstelling kan je inzicht en nieuwe handreikingen bieden rondom jouw huidige situatie, jouw dromen of iets dat nog speelt vanuit het verleden en invloed heeft op het heden. Een opstelling kan worden ingezet voor uiteenlopende levensvragen en/of thema's. Zowel in privé- als werksituatie.

Systemisch werken nader uitgelicht
Werken met opstellingen, ook wel systemisch werken genoemd, is een verhelderende en diepgaande ervaringsgerichte manier, om inzicht te krijgen in de oorsprong van een vraag. Hierbij laten we de stilte spreken. De werkelijkheid zien zoals die is, geeft ruimte voor acceptatie, rust en focus. Ontrafelen waar het over gaat om opnieuw de verbinding aan te kunnen gaan. Binnen een tijdsbestek van één uur krijg je zicht op de onderlinge verhoudingen, onbewuste patronen, mogelijkheden, kansen en jouw plek binnen het geheel. Als je weet waar je staat, is het duidelijk welke stappen je kunt zetten.

Thema's voor een opstelling (voorbeelden)
- moeilijk grenzen kunnen stellen
- steeds onrust voelen in je dagelijkse leven
- je energiehuishouding uit balans
- disbalans tussen je hoofd, hart en handen
- terugkerende relatieproblemen
- moeite met vormgeven van jouw eigen leven
- samenwerkingsproblemen in een team
- onderzoeken van een nieuwe stap in je loopbaan

Werkwijze
In een kort gesprek verkennen we eerst je vraag. Jij bent expert van de inhoud ervan. Aansluitend kies je gevoelsmatig representanten uit, die je vervolgens in de ruimte plaatst. De opgestelde representanten weerspiegelen onze gedachten, gevoelens en verlangens rondom thema's, die een rol spelen. Er ontstaat dan als het ware een levende foto, die jouw beeld van de onderlinge verhoudingen weerspiegelt. Dit inzicht geeft hernieuwde levensenergie voor een volgende stap. Ter afsluiting volgt een nagesprek.
Voor actuele data en de locatie verwijs ik je graag naar de
agenda.