Persoonlijk leiderschap voor professionals:
met IMPACT leuker & slimmer samenwerken
( groep 6 )

Wil jij:
- gezien en gehoord worden als professionele gesprekspartner met impact?
- goed kunnen dealen met tegengestelde belangen én bij jezelf blijven?
- leren varen op je eigen kompas?
- meer rust, vitaliteit & voldoening in je werk?
- jouw kwaliteiten optimaal inzetten?
- worden wie je bent en je hart volgen?
- investeren in persoonlijk & professionele ontwikkeling?
- gemakkelijker resultaten behalen en leuker samenwerken?

Als je antwoord JA is op één of meer van bovenstaande vragen, dan ben je van harte welkom. In deze driedaagse training Persoonlijk leiderschap voor professionals: met IMPACT leuker & slimmer samenwerken sta jij centraal en hoe jij binnen jouw organisatie weer met plezier en met impact kunt werken. Ook in tijden van veranderingen. Door afwisseling van theorie, creatieve en ervaringsgerichte werkvormen krijg je inzicht in wie jij bent, hoe je opereert, hoe jij je plek inneemt in adviesrelaties binnen jouw organisatie en hoe je een vastgelopen teambijeenkomst weer vlot kunt trekken.
Je verkent de onderliggende dynamiek tussen jou en jouw collega's, wat verandering met een mens doet en de wijze hoe je zelf daarop reageert. Deze bewustwording is de basis om ander, meer effectief gedrag te onderzoeken en uit te proberen. Je ontwikkelt hiermee innerlijke stevigheid en een innerlijk kompas waarop je kunt varen. Daarnaast worden interventies aangereikt die je in je dagelijkse praktijk direct kunt toepassen.

Doelgroep
Professionals/stafmedewerkers/ projectmanagers in een adviesrol die opereren tussen verschillende belangen en partijen. En werkzaam zijn op o.a. de volgende gebieden: HRM, financiën, juridische en economische zaken, logistiek, kwaliteit & veiligheid, opleiding, bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, ruimtelijke ordening, publiekszaken of het sociale domein. Als je aan deze training deelneemt verwachten wij dat je bereid bent om jouw eigen thema's in te brengen.

Praktische informatie
Deze training wordt in company en via open inschrijving aangeboden. Voor actuele data en de locatie verwijs ik je naar de agenda. Data en locatie voor een in company training worden in overleg vastgesteld. Gestart wordt met een telefonische intake en na de driedaagse training wordt een afrondend coachgesprek ingepland. De maximale groepsgrootte is 8 personen.

Dag 1
- Contact & contract
- Verkenning "waar sta ik? " en "wat doe ik in de interactie?"
- Anders kijken naar de werkelijkheid
- Kwaliteiten en valkuilen in de praktijk
- Overdracht & tegenoverdracht

Dag 2
- Ik en de ander
- Ik en het team
- Mijn toegevoegde waarde in samenwerking met collega's
- Fases in teamontwikkeling & groepsdynamica
- Eenvoudige interventies om weer flow te realiseren binnen het team

Dag 3
- Bovenstroom & onderstroom in een organisatie
- De organisatiedynamiek als spiegel
- Transitiefases bij veranderingen en effecten hiervan op jou als medewerker
- Doorbreken & loslaten van ineffectieve gedragspatronen
- De volgende stap; ontspannen jouw professionele en persoonlijke taak nemen.